PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Právo duševního vlastnictví v těsné návaznosti na IT, obchodní a soukromé právo zabezpečujeme kompletní právní podporu v oblasti duševního vlastnictví, zejména autorského práva, ochranných známek, obchodních názvů, patent a názvů domén.
Naši klienti jsou námi dále podporování při:

  • Analýze a tvorbě licenčních podmínek k autorským dílům a dalším předmětům duševního vlastnictví
  • Ochraně práv duševního vlastnictví
  • Rešerší ochranných známek, registraci a zastupování v souvisejících řízeních před českým Úřadem průmyslového vlastnictví a OHIM
  • Obraně proti padělání, vymáhání práv duševního vlastnictví včetně ochranných známek
  • Ochraně v oblasti databází

Nedílnou součástí je pak poskytování podpory v rámci sporné agendy ve výše uvedených oblastech a taky z porušování nekalosoutěžních předpisů.