KORPORÁTNÍ PRÁVO
Poradenství v oblasti korporátního práva a práva obchodních společností je dalším základním kamenem našich služeb poskytovaných jak domácím tak i zahraničním klientům.
Toto poradenství zahrnuje:
 • přípravu a revize korporátních struktur;
 • zakládání nových obchodních společností;
 • zápisy společností do veřejných rejstříků a získávání podnikatelských oprávnění;
 • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností;
 • zvyšování a snižování základního kapitálu;
 • plány a realizace přeměn, restrukturalizací či likvidací obchodních společností;
 • problematiku společných podniků (joint ventures);
 • akciové a opční programy;
 • strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu
 • uzavírání akcionářských dohod
 • provádění právních auditů a právních due diligence jejích součástí je mimo jiné fungování managementu obchodních společností a podniků, finanční transakce, pracovní právo a lidské zdroje, ochrana osobních údajů a duševního vlastnictví;
 • doporučení optimálního daňového řešení klientem plánovaných či realizovaných transakcí včetně identifikace příležitostí pro daňové plánování v České a Slovenské republice a v jiných jurisdikcích;
 • strukturování financování v rámci koncernu včetně řešení problematiky nízké kapitalizace;
 • strukturování fúzí včetně přeshraničních a dalších typů přeměn