VYMÁHÁNÍ A SPRÁVA POHLEDÁVEK

Advokátní kancelář EVO Legal s dceřinou inkasní agenturou Verbis Praha a.s. vytvořili jedno z největších seskupení pro vymáhaní a správu pohledávek v ČR. Toto seskupení disponuje značnými znalostmi a zkušenostmi v oblasti správy a vymáhání pohledávek a současně disponuje speciálním technologickým zázemím, které umožňuje správu desítek tisíců pohledávek pro jednotlivé klienty.
Robustní IT systém umožňuje klientům mimo jiné online přístup ke každé jejich pohledávce, včetně el. spisu, stavu a procesu vymáhání. S napojením a průběžnou aktualizací dat ze spolupracujících exekutorských úřadů, tak klienti mají možnost sami kontrolovat a sledovat život jednotlivých pohledávek od začátku až po její ukončení. Samozřejmostí je pak generování různých druhů výstupů pro manažerské přehledy a účetní operace.

Pro tuto oblast zajišťujeme:

  • Call centrum pro komunikaci s jednotlivými dlužníky klienta
  • Přípravu a generování jednotlivých výzev dlužníkům
  • Mimosoudní vymáhání pohledávek
  • Analýzu majetkové situace dlužníků, které jsou s doporučením podkladem klientům pro další rozhodnutí o pokračování a způsobu vymáhání
  • Začatí a následné vedení soudních řízení pro získání pravomocného rozhodnutí o nároku klienta, včetně účastí u soudních jednáních
  • S renomovanými exekutorskými úřady výkon rozhodnutí

Součástí této agendy je i možnost odkupu portfolií pohledávek jednotlivých klientů.