SPECIFICKÉ A KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Pro vymezený okruh významných klientů z řad fyzických osob, jsme za účelem poskytování komplexních právních služeb nejvyšší kvality vytvořili specializovaný tým profesionálů pro klíčovýé právních oblasti, kteří mají vždy dostatečnou časovou kapacitu se těmto klientům věnovat s maximálním úsilím. Za prioritu při poskytování těchto služeb se považuje kromě absolutní diskrétnosti i srozumitelnost, jednoznačnost a rychlost dodání zpracovaných výstupů.

Znalosti, dlouholeté zkušenosti a vysoká úroveň specializace a odbornosti právníků a samozřejmě znalost potřeb klienta umožňují poskytovat uvedené skupině klientů nejen komplexní právní poradenství, ale také zajistit specializované a nadstandardní poradenské i organizační služby v oblasti správy osobního a rodinného majetku, investic, rodinného práva, práva dědického a zastupování ve sporech, arbitrážích či jiných typech řízení včetně řízení trestních a správních.