PRÁVNÍ AUDITY A PRÁVNÍ DUE DILIGENCE

V oblasti provádění právních auditů a due diligence AK EVO Legal úzce spolupracuje při realizaci jednotlivých projektů s daňovými, finančními a účetními poradci, jakož i pracovníky auditu a forenzního auditu. Samozřejmostí je spolupráce pod jednotným vedením jednotlivých projektů určeným klientem.

Jako ve všech ostatních oblastech práva  i v oblasti korporátního práva pro naše klienty zabezpečujeme zastupování v případných sporech před soudy, nebo v rozhodčím řízení.